Biblioanglès!

Aquest proper curs, els estudiants de la Facultat podrem optar a estudiar anglès, però no un anglès qualsevol! De cara a obrir el nostre futur laboral a cada racó del planeta en el qual es parli aquesta llengua, l'Escola d'Idiomes Modern prepara dos cursos d'anglès, dintre dels quals s'inclouran termes i conceptes relacionats amb el nostre àmbit.

Aquí disposeu, de forma oficial, de tota la informació sobre els cursos: (aquí també)

Per al curs 2007-2008 l’Escola d’Idiomes Moderns té previst programar dos cursos d’Anglès Intermedi (nivell 3 – corresponent al nivell B1 del Marc de Referència Europeu del Consell d’Europa)[1] a les aules de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Si bé s’hi podrà matricular qui vulgui, una part dels continguts aniran encaminats a reforçar els recursos lingüístics propis de Biblioteconomia i Documentació.

- Horari: dimarts i dijous, de 15 a 17 h, o bé dimarts i dijous, de 19.30 a 21.30 h.

· Durada: 110 hores, anual (del 4 d'octubre al 21 de desembre de 2007 i del 29 de gener al 27 de maig de 2008)

· Reconeixement en crèdits: 9 crèdits de lliure elecció
· Cost: 630 euros

Període de matriculació: a partir del 4 de setembre a les secretaries de l'EIM a l'Edifici Històric (planta baixa, horari de 10 a 19.30 h sense interrupció) i a la Facultat d'Econòmiques (Diagonal 690; 9.30 a 18.30).

Nota: caldrà una matriculació mínima d’uns 15 alumnes perquè el curs es dugui a terme.

[1] Els alumnes que no hagin aprovat el nivell 2 de l'EIM hauran de fer una prova de nivell el mes de setembre de 2007. Per a més informació es pot consultar la pàgina web de l’EIM http://www.eim.ub.es/.

Related Posts with Thumbnails
El blog no-oficial dels estudiants BiD!
.
.

Cerca!

Direcció
Eli Ramirez

Autors continguts
Carlota Abad
Laura Jurado
Virgínia Martínez
Eli Ramirez
Inma Tortosa
Albert Ventura
Enric ZapateroEnllaços amics