LLiga de debat UB


Desde l'any passat, la Universitat de Barcelona organitza una lliga de debat universitari entre els seus estudiants. Les lligues de debat són competicions on es posa a proba la capacitat d'oratòria, d'improvització,la capacitat de escoltar i també la d'argumentar.

.Enguany, els equips cal que estiguin formats per 2 o 3 persones, que debatrán contra altres equips aplicant les normes de la competició (temps limitat, torns de paraula alterns, posició a defensar per sorteig) entorn a la següent pregunta: Contribueix el procés d'integració en l'Espai Europeu d'Educacióa la millora de l'ensenyament universitari?
.
Si creieu que sou bons oradors, capaços de parlar en públic i prepar un tema de debat per a defensar-lo tan a favor com en contra, aquest convocatoria de desembre pot ser la una bona oportunitat de demostrar-ho.
.
Trobareu més informació sobre el procés d'inscripció, els premis en metàl·lic i la reglamentació a la pàgina web oficial: http://www.ub.edu/lligadebat/aboutme12.htm
.
.
.
Onofre Pouplana [alumne de la facultat] va participar a la lliga de debat de l'any passat i per a la propera lliga (que es celebrarà a Barcelona els propers 10 i 12 de Desembre) busca a un o dos companys per representar a la facultat en aquesta competició. Si algú està interessat en participar o vol saber-ne alguna cosa més, podeu enviar-li un correu: onoper@hotmail.com
.
Cal esmentar que, tal com ens informa el Full del Dijous, l'Onofre ha participat aquest darrer cap de setmana al "Torneo Pasarela" (campionat d'oratòria en el marc de la comunitat universitària), formant equip amb d'altres alumnes de la UB.
.

Related Posts with Thumbnails
El blog no-oficial dels estudiants BiD!
.
.

Cerca!

Direcció
Eli Ramirez

Autors continguts
Carlota Abad
Laura Jurado
Virgínia Martínez
Eli Ramirez
Inma Tortosa
Albert Ventura
Enric ZapateroEnllaços amics