Seminari 1. Aula Jordi Rubió i Balaguer: la crònica

L'altre dia (dimarts 23/11) a la Facultat, es va celebrar el primer seminari del curs a l'Aula Jordi Rubió (Col·leccions digitals i digitalització de col·leccions: sostenibilitat i finançament de biblioteques en l'entorn digital)

Mae Molina, ex estudiant de la nostra Facultat, va assistir-hi i ens porta avui la seva crònica, la seva visió personal.

"El dimarts vaig assistir al seminari sobre els temes de sostenibilitat i finançament de les biblioteques digitals a l'Aula Jordi Rubió i Balaguer. El ponent internacional va estar bastant encertat: es tractava de Mel Collier, qui va tenir ocasió de parlar del seu llibre ('Business planning for digital libraries: international libraries' http://upers.kuleuven.be/en/titel/9789058678379) i de més coses, es clar! Va fer tot un seguit de reflexions com ara que cal definir el model de negoci i preguntar-se quin és el valor que aportarà als usuaris; és un error no fer aquest plantejament, perquè s'aboquen molts esforços en projectes molt cars i cal tenir en compte quin suport tindran. Aquest toc d'atenció crec que esta bé, ja que a la nostra professió no sempre tenim gaire presents aquests elements de caire més empresarial.

També va parlar sobre alguns estudis que s'han fet, com el de i2010 DIGITAL LIBRARIES INITIATIVE - "Digital Libraries: Recommendations and Challenges for the Future" i va posar l'exemple de model de negoci de la biblioteca digital d'Ontario, un dels pocs fets públics http://www.accessola2.com/odl/pdf/ODL_BusinessPlan_Full.pdf
Va parlar també de la Europeana, de la que va destacar que vol abastar tot el patrimoni cultural, no tan sols el bibliogràfic, i que un dels seus reptes és l'heterogeneitat dels seus membres. Les conclusions finals de la seva exposició van ser que és necessari planificar per garantir la sostenibilitat de les biblioteques digitals i que hi ha un conflicte entre el sector públic i el privat, entre un model de cultura gratuita subvencionada i un model de finançament privat que requereix justificació de negoci. En el cas europeu, les institucions no s'han introduit gaire en el terreny del finançament privat.

A la taula posterior, moderada per Àngel Borrego, professor de la facultat, la Dolors Lamarca, com a directora de la Biblioteca de Catalunya, va explicar com s'ha plantejat aquesta institució el programa de digitalització i preservació i va resaltar que aquests programes comporten noves despesses econòmiques però que tot es qüestió de prioritats i com es distribueixen els pressupostos; per exemple, ara es destina menys a les adquisicions en les subhastes. Lluís Anglada, com a director del CBUC, va parlar de forma més general sobre els reptes de futur de les biblioteques digitals. La participació a aquesta taula de Ramón Abad, director de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza, també va ser en termes generals, centrant-se més en la sostenibilitat."

Related Posts with Thumbnails
El blog no-oficial dels estudiants BiD!
.
.

Cerca!

Direcció
Eli Ramirez

Autors continguts
Carlota Abad
Laura Jurado
Virgínia Martínez
Eli Ramirez
Inma Tortosa
Albert Ventura
Enric ZapateroEnllaços amics