Referèndum de l'alumnat per aturar l'EEES

.

A petició de més del 50% dels estudiants claustrals, segons el Reglament d'eleccions a òrgans col·legiats i referèndums de l'alumnat de la Universitat de Barcelona (aprovat pel Claustre l'11 de desembre de 2007), aquests poden demanar la realització d'un referèndum adreçat als estudiants. El resultat d'aquesta consulta només està vinculat a la votació dels estudiants en el claustre sobre la qüestió plantejada, en funció dels percentatges que determina l'esmentat reglament (art 50 a 54).

En el cas concret del dia 26 de febrer, la consulta fixarà, sota unes determinades condicions de participació mínima en el referèndum, el posterior vot dels alumnes claustrals en el Claustre convocat per al dia 5 de març, i en l'ordre del dia del qual figura el punt següent: "Votació, si escau, referent a la sol·licitud de pronunciament del Claustre, realitzada per més del 50 % dels representants dels estudiants del claustre d’aquesta universitat, de la següent resolució: «S’ha de paralitzar l’aplicació de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES), conegut com a Procés de Bolonya, per iniciar un procés de debat sobre el futur de la universitat pública?»”. La pregunta del referendum coincideix amb l'enunciat d'aquest punt de l'ordre del dia del Claustre.

.

Related Posts with Thumbnails
El blog no-oficial dels estudiants BiD!
.
.

Cerca!

Direcció
Eli Ramirez

Autors continguts
Carlota Abad
Laura Jurado
Virgínia Martínez
Eli Ramirez
Inma Tortosa
Albert Ventura
Enric ZapateroEnllaços amics